Het zandkastelenprogramma® onderscheidt zich van het overige aanbod voor scheidingskinderen in Nederland omdat het als enige programma wordt ingezet aan het begin van de scheidingsperiode. Maar kan ook van toepassing zijn later in het scheidingsporces. Het programma is preventief en kortdurend.

In een scheidingsperiode, gevuld met onzekerheden, draagt het Zandkastelenprogramma® voor kinderen én hun ouders bij aan het voorkomen/verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding en aan het op gang brengen van de verwerking van de scheiding.

In een op de verschillende leeftijdsgroepen afgestemde workshop van één dagdeel ondersteunt het Zandkastelenprogramma® kinderen tussen de 6 en 17 jaar om met de scheidingsperiode om te gaan. Tijdens de ouderbijeenkomst, die voorafgaat aan de workshop voor kinderen, ontvangen de ouders (mondelinge en schriftelijke) informatie over hoe zij hun kinderen begeleiden in de scheidingsperiode. Gedurende het laatste half uur van de workshop voor de kinderen schuiven de ouders aan en wordt het programma, door een presentatie van de kinderen aan de ouders, afgesloten. Kinderen van verschillende leeftijden vragen om een andere benadering, en willen ook andere thema’s behandelen. Daarnaast vragen de diverse leeftijdsgroepen om verschillende werkvormen en een andere benadering van mij als coach.

Tijdens de workshop wordt er gewerkt vanuit een persoonlijk werkboekje voor de kinderen en ook worden diverse creatieve werkvormen gebruikt.

 

Wat in ieder geval tijdens het Zandkastelenprogramma® aan bod komt is het volgende:

-Een scheiding is nooit de schuld van een kind
-Ook al woont vader of moeder ergens anders en ziet een kind hem of haar minder of zelfs helemaal niet, het blijft altijd zijn vader of moeder.
-Ieder mens maakt fouten, ook ouders maken fouten.
-Ouders blijven van hun kinderen houden.
-De meeste ouders komen niet weer bij elkaar.
-Het is fijn als een kind iemand kan vinden met wie het kan praten over wat hij vindt en voelt.

Het tarief per kind is €85,00 inclusief BTW, inclusief ouderbijeenkomst, workshop voor kinderen evenals terugkoppeling aan de ouders aan het einde van de workshop.

“En de kinderen scheiden mee…” Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee.